skola.jpg

О нама

Школу похађа око 130 ученика са различитим сметњама у развоју, са подручја општине Чукарица, Раковица, Барајево и Савски венац.

Поред одељења од првог до осмог разреда, школа има предшколску групу и одељење за образовање одраслих, продужени боравак у оквиру кога је обезбеђен бесплатан ручак. Сви ученици школе имају бесплатан превоз и ужину.

Настава се одвија у две смене, као разредна и предметна. У школи се ради по редовном плану и програму, али се за ученике који не могу да га прате израђују ИОП-и.

У свом раду, осим стандардних наставних метода запослени су обучени да користе иновативне методе Монтесори, НТЦ систем учења.Флор тајм, АБА, Валдорф.

Образовно-васпитне активности у школи обављају дипломирани дефектолози-олигофренолози,  наставници музичке културе, енглеског језика и физичког васпитања.

У кориговању специфичних развојних сметњи са ученицима раде логопеди, соматопеди, реедукатори психомоторике, школски психолог и специјални педагог. Све активности са ученицима се одвијају у сређеном ентеријеру: светлим учионицама (један број је климатизован) , кабинетима за индивидуални рад, дигиталном кабинету, фискултурној сали, канцеларијама ПП службе, опремљеној библиотеци –медијатеци, сали са свлачионицама и купатилима, хидро-блоку, соби за стимулацију развоја, као и на отвореном спортском терену и летњој учионици у одржаваном школском дворишту.

Најновије вести