Warning: /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/app/tmp/cache/ is not writable in /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/cake/libs/cache/file.php on line 262
Основна школа "Милоје Павловић" Београд - Логопед
 

nova.jpg

Логопед

У школи се за ученике организују индивидуалне логопедске вежбе које имају циљ да код ученика:

  • Отклоне говорне и језичке поремећаје који отежавају вербалну комуникацију
  • Стимулишу развој говора и језика
  • Коригују сметње у читању и писању

Развојем говора и језика отклањањем разних облика говорно-језичких поремећаја подиже се квалитет вербалног изражавања ученика. Успешним савладавањем логопедских вежби омогућава се праћење и усвајање наставног плана и програма. Са развојем комуникациује ученици напредују у социјализацији и осамостаљивању.

У терапеутско-корективни рад логопед укључује и родитеље како би заједно отклонили или ублажили говорне поремећаје и сметње у читању и писању и тиме допринели општем развоју и добробити детета.

Поред уобичајених средстава за рад (огледало, шпатуле, сликовнице, књиге...) логопед у свом раду користи и најсавременија средства за рад : апарат КСАФУ и компјутер са програмом за стимулацију говорног развоја и вежбама за анализу и синтезу речи.

Уз топао однос према деци резултати рада су брзо видљиви што ученике, родитеље и колектив чини задовољним.