nova.jpg

Логопед

У школи се за ученике организују индивидуалне логопедске вежбе које имају за циљ да код ученика:

-Стимулишу развој говора и језика;

-Отклоне говорне и језичке поремећаје који отежавају вербалну комуникацију;

-Коригују сметње у читању и писању.

Развојем говора и језика и отклањањем разних облика говорно-језичких поремећаја , постиже се боље вербално изражавање ученика и лакше усвајање наставног плана и програма. Са развојем комуникације, ученици напредују у социјализацији и осамостаљивању.

У свакодневном раду са ученицима користимо:

-Стандардна средства за рад (огледало,шпатуле,сликовнице,кнјиге...)

-Асистивне технологије  ( комуникаторе, апликације за развој говора, визуелне картице, комуникацијске књиге, ксафу ).

-Савремене методе ( АБА, Floor time, Pecs ).

У терапеутско –корективни рад, логопед укључује родитеље, како би заједно отклонили или ублажили говорно- језичке поремећаје и тиме допринели бољем општем развоју и добробити детета. Уз топао однос према деци , резултати рада су брзо видљиви што родитеље и колектив чини задовољним, а ученике срећнијим.