reedukator_psihomotorike.jpg

Реедукатор психомоторике

Циљ ових вежби је подстицање развоја способности која ће детету помоћи у савладавању почетног читања, писања и рачунања. Такође, психомоторне вежбе су метод превенције и ублажавања развојних проблема као што су дисхармоничан развој, дисграфија, дислексија, дискалкулија, диспраксија, тикови, поремећај пажње и хиперактивно понашање.

Психомоторне вежбе се изводе индивидуално, кроз вођену игру и вежбе, у складу са потребама сваког детета.

Индивидуалне психомоторне вежбе воде дефектолози олигофренолози, обучени за реедукацију психомоторике, неуропсихолошку дијагностику и третман.

Најновије вести