Warning: /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/app/tmp/cache/ is not writable in /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/cake/libs/cache/file.php on line 262
Основна школа "Милоје Павловић" Београд - Реедукатор психомоторике
 

reedukator_psihomotorike.jpg

Реедукатор психомоторике

Циљ ових вежби је подстицање развоја способности која ће детету помоћи у савладавању почетног читања, писања и рачунања. Такође, психомоторне вежбе су метод превенције и ублажавања развојних проблема као што су дисхармоничан развој, дисграфија, дислексија, дискалкулија, диспраксија, тикови, поремећај пажње и хиперактивно понашање.

Психомоторне вежбе се изводе индивидуално, кроз вођену игру и вежбе, у складу са потребама сваког детета.

Индивидуалне психомоторне вежбе воде дефектолози олигофренолози, обучени за реедукацију психомоторике, неуропсихолошку дијагностику и третман.