somatoped1.jpg

Корективно превентивне вежбе и игре

Корективно превентивне вежбе и игре пружају ученицима подршку у учењу. Њима се утиче на правилан раст и развој ученика, повећава моторичка активност и функционалност у школи. Подршка ученицима остварује се кроз стимулацију физичког и моторичког развоја, превенцију и корекцију телесних деформитета и непожељних образаца моторичког понашања и подизање нивоа опште моторне способности.

У изузетно добро опремљеном простору, на интересантан и деци прихватљив начин, реализују се програми израђени за сваког ученика посебно.

Са ученицима ради дефектолог, стручњак за рад са особама са моторним поремећајима, посебно стручно усавршена за превентивно корективни рад.

 

Најновије вести