Warning: /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/app/tmp/cache/ is not writable in /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/cake/libs/cache/file.php on line 262
Основна школа "Милоје Павловић" Београд - Корективно превентивне вежбе и игре
 

somatoped1.jpg

Корективно превентивне вежбе и игре

Корективно превентивне вежбе и игре пружају ученицима подршку у учењу. Њима се утиче на правилан раст и развој ученика, повећава моторичка активност и функционалност у школи. Подршка ученицима остварује се кроз стимулацију физичког и моторичког развоја, превенцију и корекцију телесних деформитета и непожељних образаца моторичког понашања и подизање нивоа опште моторне способности.

У изузетно добро опремљеном простору, на интересантан и деци прихватљив начин, реализују се програми израђени за сваког ученика посебно.

Са ученицима ради дефектолог, стручњак за рад са особама са моторним поремећајима, посебно стручно усавршена за превентивно корективни рад.