psiholog.jpg

Психолог

Основни задатак психолога је да прати развој ученика, предлаже и заједно са осталим сарадницима спроводи терапијске поступке у циљу кориговања сметњи, професионално усмерава ученике, помаже у разрешавању животних проблема како ученика тако и њихових породица.

Психолог сарађује са здравственим, социјалним установама и свим институцијама у циљу подизања квалитета живота ученика на виши ниво, координира радом Школског саветовалишта које спроводи корективни рад са ученицима масовних школа.

Током 30. годишњег рада у овој школи психолог је завршио бројне едукативне семинаре и специјализацију. Координира, заједно са колегиницом из масовне школе, Активом психолога и педагога Чукарице.