Warning: /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/app/tmp/cache/ is not writable in /srv/tsolutions/edurs/osmilojepavlovic/www/cms/cake/libs/cache/file.php on line 262
Основна школа "Милоје Павловић" Београд - Усвајање знања и вештина примењивих у свакодневним ситуацијама - Монтесори метод
 

montesori.jpg

Усвајање знања и вештина примењивих у свакодневним ситуацијама - Монтесори метод

У оквиру овог развојног циља, у школи је формиран  "Монтесори кутак", у коме се спроводе  организоване активности по Монтесори методу. Рад у "Монтесори кутку" намењен је ученицима нижих разреда, где кроз индивидуализован приступ радимо на усвајању елементарних знања и вештина, као и лакшем савладавању наставних садржаја, а све у циљу већег нивоа самосталности ученика.
Кутак садржи посебан дидактички материјал (Монтесори материјале) из подручија математике, говора и језика, сензомоторних способности и практичног живота.