Сензорна интеграција

Програм сензорне интеграције чине вежбе:

-Визуелне стимулације ;

-Аудитивне стимулације;

-Тактилне стимулације;

-Олфактивне и густативне стимулације;

-Релаксацију.

Циљ вежби је да се путем чула обнови сазнајно искуство, усвоје нови појмови, усмери пажња ученика и допринесе богаћењу сензо моторног искуства. Вежбе су организоване групно, са искључиво индивидуалним приступом и честим боравкм у сензорној соби. Сензорна соба је специјално опремљена просторија тако да задовољава захтеве свих чула. Опрема се контролише, дозира и прилагођава карактеристикама сваког ученика. Такође, активности се изводе и у учионици, сали за физичко васпитање и сали за сензо моторни развој.

Најновије вести