nastav.jpg

Настава

Настава се одвија у две смене у оквиру двадесетчетворосатне радне недеље, као разредна и предметна. Осим часова редовне наставе, ученицима се обезбеђује укључивање у рад бројних секција. Такође у школи је организован рад продуженог боравка за ученике школе. Сва активност са ученицима одвија се у сређеном ентеријеру, сређеним светлим учионицама,климатизованим,уређеним кабинетима за индивидуални рад,уређеном и опремљеном библиотеком и медијатеком,опремљеним салама за физичко са свлачионицама и купатилима, спортским тереном и летњом учионицом у уредно одржаваном школском дворишту.

Најновије вести