digit.jpg

Продужени боравак

Васпитно-образовни рад у продуженом боравку обавља се у четири групе у преподневним и послеподневним часовима.

Структура и ритам активности су прилагођени узрасним и индивидуалним могућностима ученика.Током дана се организују ликовно-креативне,спортске,музичко-драмске активности,као и активности из области домаћинства,самопослуживања и бриге о себи,социјалних вештина.

Поред групног,реализује се и индивидуални рад дефектолога са ученицима.Продужени боравак је опремљен савременим аудио визуелним и дидактичким средствима.Део простора боравка је намењен релаксацији ученика(аквријум,умирујући пројектор и играчке).