Асистивне технологије

У школи се користе многа средства и уређаји из асистивне техноголије у циљу олакшавања учења, комуникације и сензорних сметњи код наших ученика.

Уз редовну набавку, ми сами израђујемо поједина наставна средства, као и дидактички материјал.

Користимо најсавременије софтвере за комуникацију,читање и писање у раду са ученицима.

Колеге прате све новине из ове области и присуствују конференцијама у земљи и у иностранству.