Дани дефектолога Србије

Дани дефектолога Србије

Овогодишња међународна стручно научна конференција “Дани дефектолога Србије”, традиционално се одржавала на Златибору.
Централна тема ове године је била:”Теорија и пракса спец.едукације и рехабилитације.”
Наша директорка и наставници узели су активно учешће на конференцији са следећим радовима које су успешно презентовали:
1.”Неинтегрисани примитивни рефлекси код деце са проблемима у учењу и развојним сметњама”.
(А.Буковица)

2. Чиниоци агресивног понашања код деце са поремечајем из спектра аутизма.(М.Јојић,С.Милошевић и С.Видојковић)

3. “Афективна регулација код ученика са вишеструким сметњама у развоју.”
(З.Бар)

На тему “Примери добре праксе” наши наставници су представили два рада:
1. “Примена технике моделовања уз помоћ видео материјала у раду са ученицима са интелектуалном ометеношћу и поремећајем из спектра аутизма.”(М.Антонијевић, Ј.Кабић, А.Милутиновић, С.Банковић)

2. “Стимулација пожељних облика понашања код деце са поремећајима из спектра аутизма и АДХД-ом.”(Ј.Митић, М.Јојић, М.Николић,С.Милошевић).