Дигитална настава

У васпитно-образовном раду у оквиру Основне школе Милоје Павловић одвија се дигитална настава. Захваљујући донацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије, наша школа поседује дигитални кабинет. Кабинет има 15 персоналних рачунара, пратећу опрему потребну наставнику, одговарајући софтвер и међусобну повезаност рачунара. У дигиталном кабинету  ученици уче уз помоћ модерне технологије. Настава у кабинету се одвија у оквиру 7 наставних предмета, коришћењем образовних, затим системских програма, као и готових програма за учење и забаву.