Колектив

У Основној школи Милоје Павловић колектив чини 37 запослених дефектолога профила: олигофренолог, логопед, соматопед, као и психолог и специјални педагог.

Сви запослени који чине колектив се континуирано оспособљавају за примену савремених наставних метода и средстава за рад тако да у школи имамо:

 • 12 АBА техничара
 • 2 Marte Meo  практичара
 • 4 BRAIN GYM  терапеута
 • 1 FLOORTIME терапеут
 • 2 BILDING BLOKS терапеута
 • 1 терапеут за интеграцију постуларних и динамичких рефлекса MNRI- Мазгутова метода
 • 1 терапеут за тактилну интеграцију MNRI- Мазгутова метода
 • 2 техничара сензорне интеграције
 • 2 Туи На практичара
 • 2 породична терапеута
 • 1 REKBT саветник за децу и адолесценте
 • 3 практичара бихевиоралног приступа као интервенција код аутизма

РУКОВОДСТВО И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ШКОЛЕ

 

Директор Александра Буковица
Секретар Маја Стејић
Рачуноводство Оливера Симовић
Специјални педагог  Јована Анђелковић
Психолог  Сања Милосављевић
Библиотекар  Ана Гера

 

НИЖИ РАЗРЕДИ
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
       ППП     Ивана Миленковић
       ППП     Марија Пејковић
1-1     Јелена Кабић
1-2     Душанка  Аздејковић
1-3     Јасмина Тошић
2-1     Јелена Тамбурић
2-2     Сања  Плећаш
3-1     Александра Маринковић
3-2     Катарина Милошевић
3-3     Соња Вајагић
4-1     Наташа Миросављевић
4-2     Александра Милутиновић
4-3     Драгана Ранков
ВИШИ РАЗРЕДИ
ОДЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
5-1      Снежана Медић
5-2      Ксенија Секулић
6-1      Александра  Векић
6-2      Гордана Миловић
7-1      Александра Радојичић
8-1      Сања Милинковић
8-2      Борка  Досковић
8-3      Гордана Крстић
Образовање одраслих      Снежана  Маљевић
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК
Музичка култура,хор      Милица Дукић
Физичко васпитање      Нинослав Глишић
Енглески језик      Татјана Вендриг
Енглески језик      Јелена Арсовска
Сензорна интеграција –
Грађанско васпитање
      Ана Гера
НАСТАВНИЦИ  ИНДИВИДУАЛНЕ НАСТАВЕ
Логопед     Јелена Митић
Логодед     Весна Јерковић
Логопед     Ивона Барловић
Реедукатор психомоторике     Маја Ивошевић
Реедукатор психомоторике     Оливера Аџић
Соматопед     Јасмина Антић Поповић
Корективно-
превентивне вежбе и игре
    Немања Савић
Наставник за израду дидакти чког материјала     Јелена Фаркаш
НАСТАВНИЦИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
   I   група      Марина Антонијевић
  II  група      Јелена Вучић
 III  група      Дина Зораја
 IV  група      Драгана Николић
МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ
 Мед. сестра      Александра  Лазаревић
 Мед. сестра      Јелена Лаловић
 Мед. сестра      Ивана  Луковић
 Мед. техничар      Ненад  Живановић