Логопед

У школи, за ученике логопед организује индивидуалне логопедске вежбе које имају за циљ да код ученика:

– Стимулишу развој говора и језика;

– Отклоне говорне и језичке поремећаје који отежавају вербалну комуникацију код ученика;

-Коригују сметње у читању и писању.

Развојем говора и језика и отклањањем разних облика говорно – језичких поремећаја, постиже се боље вербално изражавање ученика и лакше усвајање наставног плана и предвиђеног програма. Са развојем комуникације, ученици напредују у социјализацији и осамостаљивању.

У свакодневном раду са ученицима користимо:

-Стандардна средства за рад (огледало, шпатуле, сликовнице, књиге…)

-Асистивне технологије (комуникаторе, апликације за развој говора, визуелне картице, комуникацијске књиге, ксафу)

-Савремене методе (АБА, Floor time, Pecs).

У терапеутско – корективни рад, логопед укључује родитеље, како би заједно отклонили или ублажили говорно – језичке поремећаје. Тиме се доприноси бољем општем развоју и добробити детета. Уз топао однос према деци, резултати рада су брзо видљиви што родитеље и колектив чини задовољним, а ученике срећнијим и мотивисаним за даљи напредак.