Образовање одраслих

Почетком 2014/2015. године школа проширује своју делатност и уводи основно образовање одраслих. Наставни  план и програм намењен је свим одраслима који су прекинули своје образовање или  га из било којих разлога никада нису ни започели, а старији су од петнаест година живота.

Основно образовање одраслих је саставни део јединственог система васпитања и образовања. Остварује се по моделу функционалног основног образовања. На овај начин, одрасли стичу основно образовање примерено  својим потребама, могућностима као и потребама тржишта рада. Основно образовање за одрасле у Основна школа Милоје Павловић по моделу  ФОО, траје три године. Остварује се у три циклуса од по годину дана.