Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/19

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/19

У складу са чл.108 ст. 5 Закона о јавним набавкама, а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности 6/19 – радови на текућем одржавању објављује се Одлука о додели уговора.