О школи

НХ Милосава Влајића 1, 11030 Београд

0113552153  0113570955

osmilojepavlovic@gmail.com

ОШ Милоје Павловић похађа око 130 ученика са различитим сметњама у развоју. Ђаци долазе са подручја општине Чукарица, Раковица, Барајево и Савски венац.

Поред одељења од првог до осмог разреда, школа има предшколску групу и одељење за образовање одраслих и продужени боравак. У оквиру продуженог боравка је обезбеђен бесплатан ручак. Сви ученици школе имају бесплатан превоз и ужину. Настава се одвија у две смене, као разредна и предметна. У школи се ради по редовном плану и програму, али се за ученике који не могу да га прате израђују ИОП-и.

У свом раду, осим стандардних наставних метода запослени ОШ Милоје Павловић су обучени да користе иновативне методе. Међу њима су: Монтесори, НТЦ систем учења, Флор тајм, АБА, Валдорф. Образовно-васпитне активности у школи обављају дипломирани дефектолози-олигофренолози,  наставници музичке културе, енглеског језика и физичког васпитања. У кориговању специфичних развојних сметњи са ученицима раде логопеди, соматопеди, реедукатори психомоторике, школски психолог и специјални педагог.

Све активности са ученицима се одвијају у сређеном ентеријеру: светлим учионицама (један број је климатизован), кабинетима за индивидуални рад, дигиталном кабинету, фискултурној сали, канцеларијама ПП службе, опремљеној библиотеци –медијатеци, сали са свлачионицама и купатилима, хидро-блоку, соби за стимулацију развоја, као и на отвореном спортском терену и летњој учионици у одржаваном школском дворишту.

Основни подаци о органу јавне власти и информатору