Помоћ у учењу

Додатна образовна подршка има за циљ да пружи помоћ у учењу и подршку у образовању деце и ученика са проблемима у учењу и развоју. Помоћ у учењу намењена је деци и ученицима који похађају школе и предшколске установе у редовном систему образовања и васпитања. Осим помоћи ученицима у виду индивидуалних дефектолошких третмана, пружамо саветодавни рад родитељима. Обезбеђујемо и стручну помоћ васпитачима и учитељима, наставницима и стручним сарадницима из редовних школа.

Наш тим за пружање подршке чине олигофренолози, логопеди и соматопеди.                  .

У реализацији ове врсте корективно-терапеутског рада користе се сви ресурси школе.  Поред тога трдуимо се да искористимо и све могућности које пружају традиционалне и модерне методе из дефектолошке праксе.

Сарађујемо са школама и вртићима са  подручја општине Чукарица и Раковица.