Почетак нове школске године

Почетак нове школске године

Нова школска година почиње у понедељак 3.9. са следећим распоредом по сменама

прва смена : Припремно предшколско, 1-1, 1-2, 4-3, 5-2, 6-1, 7-1, 7-2 , 8-2

друга смена : 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 7-3, 8-1

Свечани пријем првака је у 9 часова , а пријем предшколаца у 10 часова