Продужени боравак

Продужени боравак подразумева васпитно-образовни рад који се обавља у четири групе у преподневним и послеподневним часовима.

Структура и ритам активности су прилагођени узрасним и индивидуалним могућностима ученика. Током дана организују се ликовно-креативне, спортске, музичко-драмске активности, као и активности из области домаћинства, самопослуживања и бриге о себи, социјалних вештина.

Поред групног, реализује се и индивидуални рад дефектолога са ученицима. Продужени боравак је опремљен савременим аудио визуелним и дидактичким средствима. Део простора боравка је намењен релаксацији ученика (аквaријум, умирујући пројектор и играчке).