Секције

Арома секција

Ликовна секција

Хор и оркестар

На часовима развијамо љубав према музици.
У току године,хор изводи свој репертоар на разним манифестацијама у школи и ван ње.

Музичка стимулација

Уз песме, игру, музику и ритам се опуштамо и учимо уз осмех.

Спортска секција