Сензорна интеграција

Сензорна интеграција обухвата програм који чине вежбе:

-Визуелне стимулације;

-Аудитивне стимулације;

-Тактилне стимулације;

-Олфактивне и густативне стимулације;

-Релаксацију.

Циљ ових вежби је да се путем чула обнови сазнајно искуство, усвоје нови појмови, усмери пажња ученика и допринесе богаћењу сензо моторног искуства. Сензорна интеграција, односно вежбе у оквиру овог програма су организоване групно, са искључиво индивидуалним приступом и честим боравком у сензорној соби. Сензорна соба је специјално опремљена просторија тако да задовољава захтеве свих чула код ученика. Опрема се контролише, дозира и прилагођава карактеристикама сваког ученика. Такође, активности се изводе и у учионици, сали за физичко васпитање и сали за сензо моторни развој у оквиру Основне школе Милоје Павловић.