Соба за стимулацију развоја

Соба за стимулацију развоја је адекватна просторија за рад са децом са различитим развојним поремећајима. Садржи опрему и справе које служе за подстицање свих дететових чула и способности. Справе су направљене да се на њима може спроводити програм ране стимулације развоја, корективно –превентивних вежби и реедукације психомоторике. Најчешће се изводе индивидуалне и групне вежбе за развој моторике, равнотеже и координације покрета кроз игру ,што повећава дечју мотивацију. Користимо је за игру и опуштање деце на крају школског дана.