Соматопед

Соматопед уз корективно превентивне вежбе и игре пружа ученицима подршку у учењу. Њима се утиче на правилан раст и развој ученика, повећава моторичка активност и функционалност у школи. Подршка ученицима остварује се кроз стимулацију физичког и моторичког развоја, превенцију и корекцију телесних деформитета и непожељних образаца моторичког понашања и подизање нивоа опште моторне способности.

У изузетно добро опремљеном простору, на интересантан и деци прихватљив начин, реализују се програми израђени за сваког ученика посебно.

Са ученицима ради дефектолог, стручњак за рад са особама са моторним поремећајима, посебно стручно усавршена за превентивно корективни рад.