Јавна набавка исхране за ученике школе

Јавна набавка исхране за ученике школе

У складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.Гласник” бр.124/12, 14/15 и 68/15) у прилогу објаве налазе Позив за подношење понуда и Конкурсна документација везана за јавну набавку мале вредности-припрема и дистрибуција школског оброка- ручак у термосима са колачем или воћем и ужине са напитком за ученике школе.

Позив

Конкурсна документација