Рана интервенција

Са дефектолошким третманима у оквиру ране интервенције смо започели 2017. године преко пројекта. Обухватамо децу од рођења до шесте године са ризиком факторима на рођењу и разним развојним сметњама.

У савремено опремљеном простору, са децом раде олигофренолози, логопеди, психолог, педагог кроз индивидуалне третмане:

-сензо-моторног

-когнитивног

-психомоторног

-говорно-језичког и

-социјално-емоционалног развоја