Образовање одраслих

Почетком 2014/2015.год. школа проширује своју делатност и уводи основно образовање одраслих. Наставни  план и програм основног образовања одраслих намењен је свим одраслима који су прекинули своје образовање или га из било којих разлога никада нису ни започели, а старији су од петнаест година живота.

Основно образовање одраслих је саставни део јединственог система васпитања и образовања. Остварује се по моделу функционалног основног образовања. На овај начин одрасли стичу основно образовање примерено својим потребама, могућностима, као и потребама тржишта рада. Основно образовање одраслих по моделу  ФОО траје три године и остварује се у три циклуса од по годину дана.