Предшколски програм

Припремно предшколски програм у нашој  школи спроводе дефектолози олигофренолози. У оквиру припремно предшколског програма су индивидуални третмани са логопедом, реедукатором психомоторике, соматопедом и третмани сензорне интеграције.

Настава се одвија коришћењем најсавременијих метода рада. Простор је опремљен интерактивном таблом, “Монтесори“  материјалом и многим другим савременим дидактичким материјалима  и асистивним технологијама. Задаци припремно предшколског рада су:

-Подстицање осамостаљивања и социјализације;

-Подршка и подстицај физичком развоју;

-Стимулација и развој сензо -моторног, говорно језичког и когнитивног развоја.

Наши мали ђаци у оквиру активности припремно предшколског програма користе и сензорну собу, простор за рану интервенцију, салу за стимулацију психомоторног развоја, библиотеку и велику фискултурну салу. Родитељима је доступан и школски превоз као и продужени боравак.