Пријатељско место за аутизам

Пријатељско место за аутизам

Наша школа остварује успешну сарадњу са “Македонским научним удружењем за аутизам”. Група наших наставника дефектолога заједно са директорком је у посети ресурсном центру у Скопљу.
Успешно представљање наше школе, узевши учешће у пројекту ” Пријатељско место за аутизам” , тако нас означивши на мапи Европе.